• Соопштение за родители:

    Поради моменталната ситуација со ковид 19, градинката ќе работи со намален капацитет. Затоа ќе бидат згрижени само деца чии родители имаат неопходна потреба за згрижување на нивното дете во градинка. Потребно е да донесат потврда од работодавачот дека нивната работа мора да ја извршуваат на работното место со нивно физичко присуство и тоа од двајцата родители. Во потврдата да се наведе име, презиме и ЕМБГ на родителот, име, презиме и возраст на детето, како и податоци за работодавачот т.е. фирмата, установата, здружение и слично. Потврдите да се достават во управата на градинката најдоцна до 17.08.2020 година од 8:30 до 11:30 часот.

    Читај повеќе »

  • Документи:

    Во согласност со законските прописи, достапни се документи за нашето работење. Завршни пресметки, протоколи за работа во услови на пандемија и сл.

    Читај повеќе »